Bekijk de online versie

Nieuwsbrief

juli

Facebook
 
Twitter
 
YouTube
 
LinkedIn
 
Image

Beste landschapsliefhebber,

De temperaturen stijgen en de grond wordt droger en droger. Zorg ervoor dat de jonge bomen over voldoende vocht blijven beschikken. Geef water op die manier dat het water tot diep onder de wortels kan doordringen en niet over de oppervlakte weg vloeit. Liever een keer per week veel water dan elke dag een beetje.

 

Veel leesplezier!

Image

Vliegend hert gezocht in Limburg

De stichting IKL nodigt bewoners in Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven. IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is het niet alleen van belang om een goed beeld van de verspreiding te krijgen, maar is het ook belangrijk om met de mensen die de dieren aantreffen in contact te komen. Zij kennen hun eigen omgeving natuurlijk het beste en kunnen vaak ook aanvullende informatie verschaffen over de aanwezigheid van deze bijzondere keversoort.

Meer Natuur voor Pittig Fruit

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. In boomgaarden worden honingbijen gericht ingezet voor de bestuiving van bijvoorbeeld appels, peren en kersen. De laatste jaren is het echter ook duidelijk geworden dat allerlei soorten wilde bestuivers, waaronder wilde bijen, ook belangrijk zijn in de fruitteelt. Helaas wordt het ook steeds duidelijker dat het erg slecht gaat met veel soorten insecten. Dit geldt  ook voor de wilde bijen. Het aantal bedreigde soorten is toegenomen. Om wilde bijen te helpen is het grensoverschrijdende project Europese project "Meer Natuur voor Pittig Fruit" opgestart. In Vlaams-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg en Zeeland worden bij fruittelers maatregelen genomen om de omstandigheden voor wilde bijen te verbeteren. In Nederlands Limburg werken Natuurrijk Limburg en IKL samen aan de uitvoering van dit project.
Image
 
Image

Steenuiltjes in de boomgaard

“Zelfs de uilskuikens hebben meer haren dan ons…” Geco Visscher van de Vogelwacht Limburg ringde dit voorjaar maar liefst vijf jonge steenuiltjes in de hoogstamboomgaard van Frans Voncken.

Steenuiltjes zijn echte hoogstamboomgaard bewoners. Liefst kiezen ze daarvoor een boomgaard met veel oude bomen met gaten in de stam en de takken, een gevarieerde grasmat en omgeven door heggen of struweel. Ze maken hun nest in holle bomen of in speciale steenuilnestkasten van de Vogelwacht. De uiltjes eten kevers, wormen, muisjes en jonge woelratten. Allemaal aanwezig in de directe nabijheid van hun nest. Als een koppeltje jouw boomgaard heeft uitgekozen om te nestelen hoor je ze daar de hele winter al miauwen als een poes.

 

Steun het landschap in jouw eigen omgeving

Ons landschap in Limburg is heerlijk om te ontspannen, even weg van alledaagse
perikelen. Om plezier te maken, om van te houden. Dat willen we graag zo houden, nu
en in de toekomst. Geniet je van ons landschap in Limburg en hoop je dat de toekomstige generaties dat ook zullen doen? U kunt ons werk een warm hart toedragen.

Image

Mini-symposium

natuurinclusief beheer

De biodiversiteit staat wereldwijd en dus ook in Nederland onder druk. Deze afname heeft veel negatieve gevolgen. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor boeren, burgers en buitenlui. Duidelijk is wel dat wij de buitenruimte, om het tij te keren, anders moeten gaan beheren. IKL heeft in mei een mini-symposium georganiseerd dat inging op het natuurinclusief beheer. Deze bijeenkomst was gericht op gemeenten en het beheer van openbaar groen. We zijn blij dat we een groot aantal geïnteresseerden mochten ontmoeten en merken dat natuurinclusief denken en doen steeds meer de norm wordt. Op naar een natuurinclusieve samenleving!

Mooie donaties voor het landschap

Onlangs heeft IKL twee mooie donaties ontvangen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteund het project Waardeer Natuurlijk Kapitaal' met een bijdrage. Via het project geven de stichtingen IKL en Natuurrijk Limburg op een prettig manier uitleg van het belang van natuur en landschap voor een gezonde leefomgeving en vooral wat kan iedereen daar zelf voor kan doen. Het Van der Hucht de Beukelaar Fonds heeft een bijdrage toegekend voor het maken van nieuwsbrieven voor het platform geelbuik- en vroedmeesterpad. We zijn verheugd dat het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Van der Hucht de Beukelaar Fonds ons ondersteunen.

Image
 

Onder de aandacht

 

 

 

 

Stichting IKL

Susterderweg 31
6118 CP Nieuwstadt

tel: 046-3030530
e-mail: ikl@ikl-limburg.nl

RSIN nummer 6226 334

 
Image
 
Image

Projecten van Stichting IKL worden mede mogelijk gemaakt door:

Image
Image
Image